News Announcement

Ապրիլի 24-ի խորհրդի մասին

Ապրիլի 24-ը համայն հայության համար սգի, միևնույն ժամանակ՝ վերածնության օր է: Մենք բավականին երկար ժամանակ սգացինք մեր անգին կորուստները, և այսօր՝ իբրև մոխիրներից վերստին հարություն առնող Ազգ, մենք գիտակցում ենք մեր ուսերի և մեր խղճի վրա ծանրացած առաքելությունը: Դա առաքելություն է ապրելու, արարչագործելու, իբրև կենսունակ ազգ՝ վերստին մեր տեղն ամրագրելու աշխարհի զորավոր ազգերի կողքին: Այսօր, շուրջ հարյուր չորս տարի անց մենք հիշում ենք մեր կորսված Հայրենիքը, մեր միլիոնավոր պապերի անգին կորսուստները, և իհարկե՝ իրենց ինքնությունը կորցրած կամ թաքցնող մեր հարյուր հազարավոր արյունակից եղբայրներին: Մենք մեկ ազգ ենք, և միայն հանգամանքներն են մեզ ստիպել բաժանվել, մեկուսանալ, օտարվել միմյանցից: Մենք հավատում ենք, որ մեր արդար Պահանջատիրությունը հասնելու է իր հաղթական հանգրվանին: Հայը դարձյալ իր հողի վրա ապրելու և արարչագործելու է, ինչպես հազարամյակներ շարունակ:

Արմենական կուսակցութեան
Նախաձեռնող հանձնախումբ
24.04.2019թ.