ՄԿՐՏԻՉ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆՆ ԱՌԱՋԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՈՒ ՀԵՂԱՓԱԽԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆ ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

1885թ․-ին իր համախոհների հետ միասին հորական տան այգում հենց հիմնեց Արմենական կուսակցությունը, որը դարձավ առաջին գաղափարական ու հեղափոխական կուսակցությունը հայ իրականության մեջ։ Մկրտիչ Ավետիսյանը ծնվել է 1861թ․-ի ապրիլի 12-ին Վան…