ԳՐԻԳՈՐ ՊԷՕԶԻԿԵԱՆ (Շիկահեր)(Վան 1865 – Թենրան 1943) «Երախտավորներու ուղին». Արա Ահարոնեան

      Վան քաղաքը ան ունեցաւ որպէս ծննդավայր, ուր յաճախեց Մկրտիչ Փորթուգալեանի Վարժապետանոցը: Ներշնչուելով իր ուսուցիչէն, ան որպէս վարժապետ սկսաւ դասաւանդել Վանի Յանկոյսներու վարժարանէն ներս 1884-ին: Տարի մը անց,…

ՄԿՐՏԻՉ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆՆ ԱՌԱՋԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՈՒ ՀԵՂԱՓԱԽԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆ ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

1885թ․-ին իր համախոհների հետ միասին հորական տան այգում հենց հիմնեց Արմենական կուսակցությունը, որը դարձավ առաջին գաղափարական ու հեղափոխական կուսակցությունը հայ իրականության մեջ։ Մկրտիչ Ավետիսյանը ծնվել է 1861թ․-ի ապրիլի 12-ին Վան…

Գ. ՀԱՅՈՑ ՆԱՀԱՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՆ ԵՒ ԸՆՏԱՆԻՔ. Մկրտիչ Խրիմյան

ԴՐԱԽՏԻ նախաստեղծ ընտանիքէն սկսելով միայն մի համառօտ նկարագրով յիշատակեցինք քանի մը Աստուածահաճոյ նահապետաց կեանքն, զոր կը պահանջէր գրոյս նպատակը։ Եւ թէպէտ Նոյէն յետոյ առաւել եւս կը փայլին հաւատացեալ ընտանիքով Աբրահամ…

Բ. ԱՐՏԱՔՈՅ ԴՐԱԽՏԻՆ. Մկրտիչ Խրիմյան

ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ կը պատմէ թէ` երբ Տէր Աստուած դրախտի յանցաւոր ընտանիքը զրկեով անմահ եւ ազատ վիճակէն, դուրս վարեց Եդեմի դռնէն ու դրաւ զիրենք յանդիման դրախտին. այն ապերջանիկ թշուառութեան մէջ, ո՛վ…

«ԱՐՄԵՆԻԱ» ԹԵՐԹ. ՎԱՆԻ ՀԱՅԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՆԿԵՂԾ ԽՕՍՔԵՐ ԱՌ ՕՍՄ. ՏԵՐՈՒԹԻՒՆ (Մաս 2)

Վանի մէջ ազգային զանազան կուսակցութիւններ, որոց մէջ կան նաեւ այնպիսի անձեր, որ իրեննց անձնական շահի հաշիւները կը ջանան մաքրել ազգային խնդիրների մէջ:  Զօրաւոր դիրք ունեցողները կաշխատին վնասել իրենց հակառակորդների եւ…

Արմենական Կուսակցության հիմնադիր Համագումարի անցկացման տեղի և ժամի, կուսակցության կանոնադրության և ծրագրի նախագծերի հիմնական դրույթների մասին հայտարարություն

Ելնելով արդի քաղաքական և աշխարհաքաղաքական մարտահրավերներից առաջացել էր ազգային ուժի գոյության սուր անհրաժեշտություն: Մյուս կողմից Արմենականությունը ժամանակի ընթացքում ոչ միայն չէր կորցրել արդիականությունը, այլ բաց էր մնացել Արմենական կուսակցության առաջատար…