Գլուխ առաջին։ Հիմնական հաշվարկները (Սուն Ցըզի)

Սուն Ցըզին ասաց. պատերազմը պետության համար մեծ գործ է, կյանքի ու մահվան հարց է, գոյության կամ կործանման ուղի։ Այս հիմնական դրույթն անհրաժեշտ է հաստատուն իմանալ։[1] Ուստի պատերազմը վճռվում է հինգ…