ԹՌՈՒՑԻԿ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՈՒՆ ԱՐՄԵՆԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ

Յաւելուածական լուսաբանութիւն Արմենական ծրագրին Հայկական հարցը, որպէս բոլոր ճնշուած, բայց իրենց ինքնուրոյնութեան նախանձախնդիր ազգերու հարցերը, նոր չէ, այլ պամականօրէն առաջացել է: Ուրեմն թուրք կառավարութեան ամբաստանութիւնը, թե հայ ժողովուրդը Բերլինի դաշնագրութենէն…