«ԱՐՄԵՆԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ   1.1 «Արմենիական» կուսակցությունը սույն կանոնադրության և կուսակցության ծրագրային դրույթներն ընդունող անձանց անհատական անդամության հիման վրա ստեղծված հասարակական միավորում է (այսուհետ՝ Կուսակցություն): 1.2 Կուսակցությունն իր գործունեությունն իրականացնում…